Порядок закриття ФОП/ТОВ регулюється:

 1. ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
 2. КЗпП – Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.
 3. Закон № 755 – Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV.
 4. Закон № 1576 – Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № 1576-XII.
 5. Закон № 2658 – Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 р. № 2658-III.
 6. Порядок № 1588 – Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588.
 7. Інструкція № 492 – Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Нацбанку від 12.11.2003 р. № 492.
 8. Положення № 879 – Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879.
 9. Порядок № 419 – Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419.
 10. Порядок № 784/5 – Порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затверджений наказом Мін'юсту від 23.03.2016 р. № 784/5.
 11. Перелік № 430/5 – Перелік видів документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затверджений наказом Мін'юсту від 14.03.2013 р. № 430/5.
 12. Перелік № 578/5 – Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін'юсту від 12.04.2012 р. № 578/5.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП (за текстом — припинення діяльності) відповідно до частини першої ст. 46 ЗУ «Про держреєстрацію» проводиться у разі:

 • прийняття ФОП рішення про припинення діяльності
 • смерті ФОП
 • постановлення судового рішення про оголошення фізичної особи померлою або визнання безвісно відсутньою
 • постановлення судового рішення про визнання фізичної особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності
 • постановлення судового рішення про припинення діяльності ФОП

Ліквідація ФОП відбувається за наступними етапами:

 1. Внесення запису до Єдиного державного реєстру
 2. Закриття банківських рахунків
 3. Зняття з обліку в органі доходів і зборів (як платника податків та ЄСВ)
 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності

Ліквідація компанії – це процедура, результатом якої є припинення юридичної особи, тобто внесення запису про припинення юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, після чого компанія перестає існувати.

Ліквідація компанії відбувається за наступними етапами:

 1. Прийняття рішення власниками (учасниками, акціонерами) компанії про добровільну ліквідацію компанії та фіксація такого рішення в протоколі загальних зборів учасників
 2. Направлення повідомлення державному реєстратору Державної реєстраційної служби України про початок процедури ліквідації компанії
 3. Направлення повідомлення, іншим державним органам влади про початок процедури ліквідації компанії
 4. Виявлення кредиторів та повідомлення останніх про початок процедури ліквідації компанії
 5. Продаж усіх активів компанії, задоволення вимог кредиторів, проведення розрахунків з власниками (учасниками, акціонерами) компанії у відповідності до розміру їх корпоративних прав, оформлення ліквідаційного балансу компанії
 6. Закриття всіх банківських рахунків компанії
 7. Отримання від податкового органу та управління пенсійного фонду довідок про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів та про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також страхових внесків
 8. Передача до відповідної архівної установи документів, які підлягають тривалому зберіганню, знищення печаток, штампів
 9. Внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про припинення юридичної особи
Ліквідація ФОП/ТОВ та отримання консультації Ви можете за телефоном:

+380 (67) 402-98-90

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка